Tervetuloa sivuillemme
MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry edistää matemaattisten aineiden opettajien ammattitaitoa ja valvoo heidän asemaansa ja etujaan.

MAOL -Rauma ry on Rauman ja sen ympäristökuntien MAOL -kerho, joka on perustettu 1983. MAOL -Rauma ry järjestää mm. koulutusta ja vierailukäyntejä alueensa opettajille, sekä tukee oppilaiden matemaattis-luonnontieteellistä harrastustoimintaa.